Sqirlz Morph

Sqirlz Morph – program służący do tworzenia animacji z plików graficznych.

Obsługuje on format JPG oraz bitmapę (format BMP). Jest bardzo prosty w obsłudze. Pozwala na załadowanie max. 20 plików. Jeżeli pliki źródłowe nie posiadają tych samych rozmiarów, użytkownik może skorzystać z odpowiedniej funkcji i je ujednolicić.

Aby stworzyć animację, wystarczy wprowadzić grafikę, na bazie której ma ona powstać, a następnie zestandaryzować ewentualnie wymiary poszczególnych plików, po czym dokonać wyboru przejścia między wskazanymi klatkami.

Funkcja tzw. morfingu pozwala na to, by końcowy wynik pracy zawierał gładkie przejścia z jednego obrazu do drugiego, a co naważniejsze mógł być zachowany jako Flash (format swf), jako animowany Gif (format gif) lub film (format avi). Aby morfing przebiegał w sposób jak najbardziej naturalny, można ustalić punkty kontrolne na grafice.

Program Sqirlz Morph posiada szereg dodatkowych opcji, które warto sprawdzić i przetestować przed zapisem danej animacji połączonej z morfingiem.